Eesti  English  Polish  Russian

Mis on Roosipärg?

Roosipärg on väga pika traditsiooniga ja sügav palveviis, mõtisklemine Jeesuse ja Maarja elu kahekümne sündmuse ehk saladuse üle. Roosipärga võib palvetada üksi või mitmekesi, kirikus, kodus või kasvõi tänaval kõndides. Roosipärja palvetamine ei ole kohustuslik, kuid see on katoliiklaste seas väga armastatud, austatud ja levinud palve. Nii Kiriku ajaloos kui ka paljude katoliiklaste isiklikus elus on Roosipärg ennast väga võimsa palvena näidanud. Selle palve läbi on paljud inimesed – eelkõige rasketes olukordades – saanud Jumala käest palju arme enda või teiste jaoks. Selle tõestuseks on nii Maarjale pühendatud kirikud kui isiklikud tunnistused.

 

Kuidas Roosipärga palvetada?

Alguses:

Isa ja Poja + ja Püha Vaimu nimel. Aamen.

Mina usun…
Meie Isa …
3 x Ole tervitatud Maarja …
Au olgu …

Iga saladuse üle mõtiskledes:

Meie Isa…
10 x Ole tervitatud Maarja…
Au olgu…

Iga saladusse lõppu võib lisada palve, mille Neitsi Maarja Fatima ilmutuse kaudu andis: 
Mu Jeesus, andesta meile meie patud, päästa meid põrgutulest ja võta taevasse kõik hinged, eriti aga need, kes Sinu armu kõige enam vajavad. Aamen.

 

Roosipärja saladused

I osa: rõõmurikkad saladused (esmaspäev, laupäev)

 1. saladus: Ingli kuulutus Neitsi Maarjale
 2. saladus: Neitsi Maarja külaskäik Eliisabeti juurde
 3. saladus: Jeesuse sündimine
 4. saladus: Jeesuse esitlemine templis
 5. saladus: Jeesuse leidmine templist

 

II osa: valgusrikkad  saladused (neljapäev)

 1. saladus: Jeesuse ristimine Jordanis
 2. saladus: Jeesus ilmutab end Kaanas
 3. saladus: Jeesus kuulutab Jumalariiki
 4. saladus: Jeesus muudetakse apostlite nähes
 5. saladus: Jeesuse seab sisse Armulaua

 

III osa: valurikkad saladused (teisipäev, reede)

 1. saladus: Jeesuse kannatused Getsemani aias
 2. saladus: Jeesuse piitsutamine
 3. saladus: Jeesuse kroonimine kibuvitsakrooniga
 4. saladus: Jeesus kannab risti
 5. saladus: Jeesus sureb ristil

 

IV osa: aurikkad saladused (pühapäev, kolmapäev)

 1. saladus: Jeesuse ülestõusmine
 2. saladus: Jeesuse taevasseminek
 3. saladus: Püha Vaimu saatmine
 4. saladus: Neitsi Maarja taevassevõtmine
 5. saladus: Neitsi Maarja kroonimine taeva ja maa kuningannaks