Eesti  English  Polish  Russian

Esimesel pühapäeval pärast ülestõusmispüha tähistab Kirik Jumala halastuse püha. Jumala halastuse püha tähistamist ülestõusmispühale järgneval pühapäeval palus meie Issand Jeesus pühalt Faustina Kowalskalt 1930. aastatel ning 30. aprillil 2000 kuulutas paavst Johannes Paulus II selle pühaks kogu Kiriku jaoks.

Meie Issand Jeesus ütles pühale Faustinale, et halastuse pühale peab eelnema noveen – Jumala halastuse palvepärja lugemine üheksa päeva jooksul alates suurest reedest – ning andis talle intentsioonid, mille eest palvetada. Koos konkreetsete igapäevaste intentsioonidega andis Ta Faustinale edasi ka üldised intentsioonid: et kogu maailm pöörduks ning kõik inimesed Jumala halastust paremini tundma õpiksid ja ülistaksid.

Issand Jeesus ütles pühale Faustinale: „Ma tahan, et sa nende üheksa päeva jooksul tooksid hinged minu halastuse allika juurde, et nad ammutaksid sealt jõudu ja kosutust ja kogu armu, mida nad vajavad elu raskustes, eriti aga surmatunnil. Igal päeval tood sa minu Südame juurde erilise rühma hingi ja kastad nad minu halastuse merre. Aga mina toon kõik need hinged oma Isa koju. Sa teed seda selles elus ja järgmises. Ma ei keela midagi ühelegi hingele, kelle sa tood minu halastuse allika juurde. Iga päev palud sa mu Isa käest minu kibeda kannatuse läbi nendele hingedele armu.“

 

Esimene päev

Täna too minu juurde kogu inimkond, eriti aga kõik patused ning kasta nad minu halastuse merre. Seeläbi lohutad sa mind kibedas kurbuses, millesse tõukab mind hingede kaotamine.

Halastavaim Jeesus, kelle olemus on meile kaasa tunda ja andeks anda, ära vaata meie pattude peale, vaid selle usalduse peale, mis meil Sinu lõputu headuse vastu on. Võta meid kõiki oma Kaastundlikeima Südame kambrisse ja ära lase meil sealt kunagi lahkuda. Me palume seda Sinult Sinu armastuse läbi, mis ühendab Sind Isaga ja Püha Vaimuga.

Igavene Isa, pööra oma halastav pilk kogu inimkonna, eriti aga vaeste patuste peale, kes kõik on suletud Jeesuse Kaastundlikeimasse Südamesse. Tema valuliku kannatuse pärast osuta meile oma halastust, et me võiksime ülistada Sinu halastuse kõikvõimsust igavesest ajast igavesti. Aamen.

 

Teine päev

Täna too minu juurde preestrite ja ordurahva hinged ning kasta nad minu piiritusse halastusse. Nemad andsid mulle jõu taluda minu kibedat kannatust. Läbi nende, nagu läbi kanalite, voolab minu halastus inimkonna peale.

Halastavaim Jeesus, kellest tuleb kõik, mis on hea, rohkenda meis oma armu, et me teeksime väärilisi halastustegusid, ning et kõik, kes neid näevad, võiksid ülistada Halastuse Isa, kes on Taevas.

Igavene Isa, pööra oma halastav pilk [valitute] seltskonna peale oma viinapuuaias – preestrite ja Jumalale pühendunud hingede peale ning kingi neile oma õnnistuse vägi. Oma Poja Südame armastuse pärast, millesse need hinged on mähitud, anna neile edasi oma vägi ja valgus, et nad võiksid juhatada teisi lunastuse teel ja laulda ühel häälel kiitust Sinu piiritule halastusele igavesti. Aamen.

 

Kolmas päev

Täna too minu juurde kõik pühendunud ja ustavad hinged ning kasta nad minu halastuse merre. Need hinged lohutasid mind Ristiteel, nad olid mulle trööstitilgaks keset kibeduse merd.

Halastavaim Jeesus, oma halastuse aardekambrist jagad Sa ülikülluslikult armusid igaühele. Võta meid oma halastavaima Südame kambrisse ja ära lase meil sealt kunagi lahkuda. Me palume seda Sinult selle imelise armastuse pärast taevase Isa vastu, mis Sinu Südames nii tuliselt põleb.

Igavene Isa, pööra oma halastav pilk ustavate hingede kui oma Poja pärandi peale. Tema valuliku kannatuse pärast anna neile oma õnnistus ja ümbritse nad lakkamatu kaitsega, et nad eales ei lakkaks armastamast ega kaotaks püha usu aaret, vaid võiksid koos kõigi inglite ja pühakute hulkadega ülistada Sinu piiritut halastust igavesti. Aamen.

 

Neljas päev

Täna too minu juurde paganad ja need, kes mind veel ei tunne. Ka nende peale mõtlesin ma oma kibedas kannatuses ja nende tulevane innukus lohutas mu Südant. Kasta nad minu halastuse merre.

Halastavaim  Jeesus, Sina oled kogu maailma Valgus. Võta oma halastavaima Südame kambrisse paganate hinged, kes Sind veel ei tunne. Sinu armu kiired valgustagu neid, et ka nemad koos meiega võiksid ülistada Sinu imelist halastust, ja ära lase neil lahkuda sellest eluasemest, mis on Sinu Kaastundlikeim Süda.

Igavene Isa, pööra oma halastav pilk paganate hingede peale ja nende peale, kes Sind veel ei tunne, kuid kes on suletud Jeesuse Kaastundlikeimasse Südamesse. Too nad Evangeeliumi valguse juurde. Need hinged ei tea, kui suur õnn on Sind armastada. Tee, et ka nemad võiksid ülistada Sinu halastuse heldust igavesti. Aamen.

 

Viies päev

Täna too minu juurde hinged, kes on lahku löönud minu Kirikust ning kasta nad minu halastuse merre. Minu kibedas kannatuses rebisid nad lõhki minu Ihu ja Südame, see tähendab, minu Kiriku. Kui nad pöörduvad tagasi ühtsusesse Kirikuga, kasvavad kinni mu haavad ja sel viisil leevendavad nad mu kannatust.

Halastavaim Jeesus, Headus Ise, Sa ei keela valgust neile, kes seda Sinult paluvad. Võta oma Kaastundlikeima Südame kambrisse kõik need hinged, kes on lahku löönud Sinu Kirikust. Too nad oma valguse läbi ühtsusesse Kirikuga ja ära lase neil lahkuda oma Kaastundlikeima Südame kambrist, vaid tee, et ka nemad ülistaksid Sinu halastuse heldust.

Igavene Isa, pööra oma halastav pilk nende hingede poole, kes on ära raisanud Sinu õnnistused ja kuritarvitanud Sinu armusid, püsides kangekaelselt oma eksitustes. Ära vaata nende eksimuste peale, vaid Sinu enda Poja armastuse ja Tema kibeda kannatuse peale, mille Ta nende pärast läbi tegi, sest ka nemad on suletud Jeesuse Kaastundlikeimasse Südamesse. Tee, et ka nemad võiksid ülistada Sinu suurt halastust igavesti. Aamen.

 

Kuues päev

Täna too minu juurde tasased ja alandlikud hinged ja väikeste laste hinged ning kasta nad minu halastusse. Need hinged sarnanevad kõige rohkem minu Südamele. Nad andsid mulle jõudu minu kibedas surmaheitluses. Ma nägin neid maiste inglitena, kes valvavad minu altarite juures. Nende peale valan ma oma armu joad. Ainult alandlik hing on võimeline minu armu vastu võtma. Alandlikele hingedele kingin ma oma usalduse.

Halastavaim Jeesus, Sina ise oled öelnud: „Õppige minust, sest ma olen tasane ja südamelt alandlik.” Võta oma Kaastundlikeima Südame kambrisse kõik tasased ja alandlikud hinged ja väikeste laste hinged. Need hinged viivad vaimustusse terve taeva ning nad on taevase Isa lemmikud. Nad on magusalt lõhnav lillekimp Jumala aujärje ees, Jumal Ise tunneb neist rõõmu. Neil hingedel on jääv koht Sinu Kaastundlikeimas Südames, oo Jeesus, ja nad laulavad lakkamatult armastuse ja halastuse hümni.

Igavene Isa, pööra oma halastav pilk tasaste ja alandlike hingede peale ja väikeste laste hingede peale, kes on suletud Jeesuse halastavaima Südame kambrisse. Need hinged sarnanevad kõige rohkem Sinu Pojale. Nende magus lõhn tõuseb maa pealt üles ja ulatub Sinu aujärjeni. Halastuse ja kogu headuse Isa, ma palun Sind armastuse ja kiindumuse pärast, mis Sul nende hingede vastu on: õnnista tervet maailma, et kõik hinged võiksid üheskoos laulda Sinu halastuse kiituslaulu igavesti. Aamen.

 

Seitsmes päev

Täna too minu juurde hinged, kes erilisel viisil austavad ja ülistavad minu halastust ning kasta nad minu halastusse. Need hinged kurvastasid kõige rohkem minu kannatuse pärast ja sisenesid kõige sügavamalt minu Vaimu. Nad on minu Kaastundlikeima Südame elavateks kujutisteks. Need hinged säravad igaveses elus erilise valgusega. Mitte keegi neist ei lähe põrgutulle. Ma kaitsen eriliselt igaüht neist tema surmatunnil.

Halastavaim Jeesus, kelle Süda ongi Armastus, võta oma Kaastundlikeima Südame kambrisse nende hinged, kes erilisel viisil ülistavad ja austavad Sinu halastuse suurust. Need hinged on väelised Jumala enda väega. Keset kõiki kannatusi ja õnnetusi lähevad nad edasi, olles kindlad Sinu halastuses. Need hinged on ühendatud Jeesusega ja kannavad oma õlul kogu inimkonda. Nende hingede üle ei mõisteta karmilt kohut, vaid Sinu halastus haarab nad endasse, kui nad sellest elust lahkuvad.

Igavene Isa, pööra oma halastav pilk hingede peale, kes ülistavad ja austavad Sinu suurimat omadust, Sinu piiritut halastust, ja kes on suletud Jeesuse Kaastundlikeimasse Südamesse. Need hinged on elav Evangeelium, nende käed on täis halastustegusid ja nende rõõmust ülevoolav vaim laulab halastuse laulu Sulle, oo Kõigekõrgem! Ma palun Sind, oo Jumal: osuta neile oma halastust selle lootuse ja usalduse kohaselt, mille nad on Sinu peale pannud. Täitugu neis Jeesuse tõotus, kes neile ütles: hingi, kes austavad minu piiritut halastust, kaitsen mina ise nagu omaenda au kogu nende elu vältel, eriti aga nende surmatunnil.

 

Kaheksas päev

Täna too minu juurde hinged, kes on vangistatud puhastustulle ning kasta nad minu halastuse sügavikku. Minu Vere joad jahutagu nende kõrvetavaid leeke. Kõiki neid hingi armastan ma väga. Nad tasuvad võlgu minu õiglusele. Sinu võimuses on tuua neile leevendust. Võta minu Kiriku aardekambrist kõik indulgentsid ja ohverda nende eest. Oo, kui sa vaid tunneksid piinu, mida nad kannatavad, ohverdaksid sa nende eest lakkamatult vaimu almuseid ja tasuksid nende võlgu minu õiglusele.

Halastavaim Jeesus, Sina ise oled öelnud, et Sa tahad halastust. Nii toon ma Sinu Kaastundlikeima  südame kambrisse kõik puhastustule hinged, need hinged, kes on Sulle väga kallid, kuid kes peavad tasuma võlgu Sinu õiglusele. Kustutagu Vere ja Vee joad, mis voolasid välja Sinu Südamest, puhastustule leegid, et ka seal ülistataks Sinu halastuse väge.

Igavene Isa, pööra oma halastav pilk puhastustules kannatavate hingede peale, kes on suletud Jeesuse Kaastundlikeimasse Südamesse. Ma palun Sind Jeesuse, Sinu Poja valuliku kannatuse pärast ja kogu kibeduse pärast, millega oli üle valatud Tema kõige püham Hing, ilmuta oma halastust hingedele, kes on Sinu õiglase pilgu all. Ära vaata nende peale teisiti kui ainult Jeesuse, Sinu armastatud Poja haavade läbi, sest me usume kindlalt, et Sinu headusel ja kaastundel pole piiri. Aamen.  

 

Üheksas päev 

Täna too minu juurde hinged, kes on muutunud leigeks ning kasta nad minu halastuse sügavikku. Need hinged haavavad minu Südant kõige valusamalt. Minu hing kannatas Ketsemani aias hirmsaimat põlgust leigete hingede pärast. Nemad olid põhjuseks, miks ma hüüdsin: „Isa, kui sa tahad, võta see karikas minult ära!“ Nende viimane pääsemise lootus on põgenemine minu halastuse juurde.

Halastavaim Jeesus, Sina oled Kaastunne Ise. Ma toon leiged hinged Sinu Kaastundlikeima Südame kambrisse. Sinu puhta armastuse tules süttigu uuesti põlema need leiged hinged, kes nagu laibad täidavad Sind sügava põlgusega. Oo Kaastundlikeim Jeesus, kasuta oma halastuse kõikvõimsust ja tõmba nad oma armastuse leeki ning lase neil osa saada pühast armastuse annist, sest miski pole Sinu jaoks võimatu.

Igavene Isa, pööra oma halastav pilk leigete hingede peale, kes on siiski suletud Jeesuse Kaastundlikeimasse Südamesse. Halastuse Isa, ma palun Sind Sinu Poja kibeda kannatuse ja kolmetunnise surmaheitluse pärast ristil, lase ka neil ülistada Sinu halastuse sügavikku.

 

(Püha Faustina „Päevik“, 1209-1229)

 

Jumala halastuse noveeni 9. päev – ülestõusmisoktaavi laupäev

Täna too minu juurde hinged, kes on muutunud leigeks ning kasta nad minu halastuse sügavikku. Need hinged haavavad minu Südant kõige valusamalt. Minu hing kannatas Ketsemani aias hirmsaimat põlgust leigete hingede pärast. Nemad olid põhjuseks, miks ma hüüdsin: „Isa, kui sa tahad, võta see karikas minult ära!“ Nende viimane pääsemise lootus on põgenemine minu halastuse juurde. Halastavaim Jeesus, Sina oled Kaastunne Ise. Ma toon leiged hinged Sinu Kaastundlikeima Südame kambrisse. Sinu puhta armastuse tules süttigu uuesti põlema need leiged hinged, kes nagu laibad täidavad Sind sügav...
Loe lisaks →

Jumala halastuse noveeni 8. päev – ülestõusmisoktaavi reede

Täna too minu juurde hinged, kes on vangistatud puhastustulle ning kasta nad minu halastuse sügavikku. Minu Vere joad jahutagu nende kõrvetavaid leeke. Kõiki neid hingi armastan ma väga. Nad tasuvad võlgu minu õiglusele. Sinu võimuses on tuua neile leevendust. Võta minu Kiriku aardekambrist kõik indulgentsid ja ohverda nende eest. Oo, kui sa vaid tunneksid piinu, mida nad kannatavad, ohverdaksid sa nende eest lakkamatult vaimu almuseid ja tasuksid nende võlgu minu õiglusele. Halastavaim Jeesus, Sina ise oled öelnud, et Sa tahad halastust. Nii toon ma Sinu Kaastundlikeima  südame kambrisse...
Loe lisaks →

Jumala halastuse noveeni 7. päev – ülestõusmisoktaavi neljapäev

Täna too minu juurde hinged, kes erilisel viisil austavad ja ülistavad minu halastust ning kasta nad minu halastusse. Need hinged kurvastasid kõige rohkem minu kannatuse pärast ja sisenesid kõige sügavamalt minu Vaimu. Nad on minu Kaastundlikeima Südame elavateks kujutisteks. Need hinged säravad igaveses elus erilise valgusega. Mitte keegi neist ei lähe põrgutulle. Ma kaitsen eriliselt igaüht neist tema surmatunnil. Halastavaim Jeesus, kelle Süda ongi Armastus, võta oma Kaastundlikeima Südame kambrisse nende hinged, kes erilisel viisil ülistavad ja austavad Sinu halastuse suurust. Need...
Loe lisaks →

Jumala halastuse noveeni 6. päev – ülestõusmisoktaavi kolmapäev

Täna too minu juurde tasased ja alandlikud hinged ja väikeste laste hinged ning kasta nad minu halastusse. Need hinged sarnanevad kõige rohkem minu Südamega. Nad andsid mulle jõudu minu kibedas surmaheitluses. Ma nägin neid maiste inglitena, kes valvavad minu altarite juures. Nende peale valan ma oma armu joad. Ainult alandlik hing on võimeline minu armu vastu võtma. Alandlikele hingedele kingin ma oma usalduse. Halastavaim Jeesus, Sina ise oled öelnud: „Õppige minust, sest ma olen tasane ja südamelt alandlik.” Võta oma Kaastundlikeima Südame kambrisse kõik tasased ja alandlikud hinged ja...
Loe lisaks →

Jumala halastuse noveeni 5. päev – ülestõusmisoktaavi teisipäev

Täna too minu juurde hinged, kes on lahku löönud minu Kirikust ning kasta nad minu halastuse merre. Minu kibedas kannatuses rebisid nad lõhki minu Ihu ja Südame, see tähendab, minu Kiriku. Kui nad pöörduvad tagasi ühtsusesse Kirikuga, kasvavad kinni mu haavad ja sel viisil leevendavad nad mu kannatust. Halastavaim Jeesus, Headus Ise, Sa ei keela valgust neile, kes seda Sinult paluvad. Võta oma Kaastundlikeima Südame kambrisse kõik need hinged, kes on lahku löönud Sinu Kirikust. Too nad oma valguse läbi ühtsusesse Kirikuga ja ära lase neil lahkuda oma Kaastundlikeima Südame kambrist, vaid...
Loe lisaks →

Jumala halastuse noveeni 4. päev – ülestõusmisoktaavi esmaspäev

Täna too minu juurde paganad ja need, kes mind veel ei tunne. Ka nende peale mõtlesin ma oma kibedas kannatuses ja nende tulevane innukus lohutas mu Südant. Kasta nad minu halastuse merre. Halastavaim  Jeesus, Sina oled kogu maailma Valgus. Võta oma halastavaima Südame kambrisse paganate hinged, kes Sind veel ei tunne. Sinu armu kiired valgustagu neid, et ka nemad koos meiega võiksid ülistada Sinu imelist halastust, ja ära lase neil lahkuda sellest eluasemest, mis on Sinu Kaastundlikeim Süda.    Igavene Isa, pööra oma halastav pilk paganate hingede peale ja nende peale, kes Sind veel ei...
Loe lisaks →

Jumala halastuse noveeni 3. päev – ülestõusmispühapäev

Täna too minu juurde kõik pühendunud ja ustavad hinged ning kasta nad minu halastuse merre. Need hinged lohutasid mind Ristiteel, nad olid mulle trööstitilgaks keset kibeduse merd. Halastavaim Jeesus, oma halastuse aardekambrist jagad Sa ülikülluslikult armusid igaühele. Võta meid oma halastavaima Südame kambrisse ja ära lase meil sealt kunagi lahkuda. Me palume seda Sinult selle imelise armastuse pärast taevase Isa vastu, mis Sinu Südames nii tuliselt põleb. Igavene Isa, pööra oma halastav pilk ustavate hingede kui oma Poja pärandi peale. Tema valuliku kannatuse pärast anna neile om...
Loe lisaks →

Jumala halastuse noveeni 2. päev – vaikne laupäev

Täna too minu juurde preestrite ja ordurahva hinged ning kasta nad minu piiritusse halastusse. Nemad andsid mulle jõu taluda minu kibedat kannatust. Läbi nende, nagu läbi kanalite, voolab minu halastus inimkonna peale. Halastavaim Jeesus, kellest tuleb kõik, mis on hea, rohkenda meis oma armu, et me teeksime väärilisi halastustegusid, ning et kõik, kes neid näevad, võiksid ülistada Halastuse Isa, kes on Taevas. Igavene Isa, pööra oma halastav pilk [valitute] seltskonna peale oma viinapuuaias – preestrite ja Jumalale pühendunud hingede peale ning kingi neile oma õnnistuse vägi. Oma Poj...
Loe lisaks →

Jumala halastuse noveeni 1. päev – suur reede

Täna too minu juurde kogu inimkond, eriti aga kõik patused ning kasta nad minu halastuse merre. Seeläbi lohutad sa mind kibedas kurbuses, millesse tõukab mind hingede kaotamine. Halastavaim Jeesus, kelle olemus on meile kaasa tunda ja andeks anda, ära vaata meie pattude peale, vaid selle usalduse peale, mis meil Sinu lõputu headuse vastu on. Võta meid kõiki oma Kaastundlikeima Südame kambrisse ja ära lase meil sealt kunagi lahkuda. Me palume seda Sinult Sinu armastuse läbi, mis ühendab Sind Isaga ja Püha Vaimuga.     Igavene Isa, pööra oma halastav pilk kogu inimkonna, eriti aga vaeste...
Loe lisaks →