Eesti  English  Polish  Russian

Varakristlased palvetasid kodukirikus. Keerulisel ajal, mil avalikud jumalateenistused on piiratud, oleme taas kutsutud palvetama kodukirikus olles teadlikud Jeesuse lubadusest „Kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel“ (Mt 18:20).

 

Sel keerulisel ajal

Issand Jeesus Kristus, meie tõeline arst ja tervendaja, ole meile halastav ja aita meid sel keerulisel ajal. Ravi kõik meie haigused ja kõik oma rahva vaevused.
Pühi ära kõik meie hinge ja keha nõrkused; tee meid vabaks kõigist haigustest ja eriti sellest epideemiast.

Me anname Sinu õrna Südame hoolde kõik eakad, nõrgad, erivajadusega inimesed, lapsed, noored ja perekonnad, meie põlisrahvad, vaesed, üksikud ja teistest eraldatud. Kuna Sa oled koos meiega igal meie elu teerajal, vabasta nad hirmust ning anna neile kannatlikkust ja lootust koos meie armastava hoolega.

Hoolitse oma halastuses ka meie õnnetu olukorra põhjuste eest, nii et ravides meie usupuudust ja hingelist nõrkust võiksid sa ravida ka meie kehalisi haiguseid.

Me usaldame Sind, ülestõusnud Issand, kes Sa elad ja valitsed igavesti. Aamen.

 

Nende eest, kes hoolitsevad haigete eest

Halastuse Isa, me täname sind kõigi nende eest, kes hoolitsevad haigete eest.
Anna neile kannatlikkust, kui nad panevad diagnoose.
Anna neile oma kaitset, kui nad kaitsevad haavatavaid.
Anna neile jõudu, kui nad ravivad.
Anna neile lohutust, kui nad lohutavad.
Anna neile puhkust, kui nad on väsinud.
Anna neile lootust, kui nad heituvad.
Emmakem neid oma armastusega ja austagem neid sel keerulisel ajal, mil oleme üksteisele toeks.

 

Nende eest, kes otsivad ravimit viiruse vastu

Tule, Püha Vaim, valgusta meditsiiniteadlasi, kes töötavad selle nimel, et leida sellele viirusele ravi. Juhata nende uuringuid ning aita neil avastada kindlaid kontrollimis-, kaitse-, vaktsineerimis- ja ravimisviise, mida Sina neile nende tegevuses annad. Anna neile jõudu nende väsitavaks tööks ning suurenda neis lootuse voorust. Aamen.

 

Meie valitsejate ja esindajate eest

Igavene Tarkus, juhata meie juhte, kes on kutsutud teenima meie rahvast. Lase neil vastata sellele õnnetusele tarkuse ja mõistlike otsustega. Tee nii, et nende plaanid leevendaksid ettenägelikult majandusraskuseid, hüvitaksid kahjusid, kaitseksid tööhõivet ning tagaksid rohkesti süüa vaestele ja isolatsioonis olijatele. Aamen.

 

Alandlikkuse eest

Halastav Issand, me seisame Sinu ees oma inimlikus nõrkuses.
Me tunnistame, et oleme haaratud uhkusest ja eelarvamusest, mis juhivad meie ilmalikku ühiskonda. Tee meid vabaks meie ajastut vaevavast ülbusest, sest nüüd seisame ehmunult silmitsi olukorraga, mida me ei suuda kontrollida ega mõista.
Anna meile alandlikud ja ausad südamed, et võiksime märgata loodus Sinu ettehoolduse suurt müsteeriumi. Lase meil leppida Sinu õiglusega ning usaldada Sinu lunastavat halastust. Aamen.

 

Mõned Pühakirja katkendid

• Issand on mu karjane, psalm 23
• Inimese kaduvusest, psalm 90
• Jeesus kutsub koormatuid, Mt 11: 25-30
• Jeesus tervendab Kapernaumas, Lk 4:38-44
• Jumala lapsed, Rm 8:14-17
• Pääste ja kannatus, 1 Pt 1:3-9
• Lubadus – uus taevas ja uus maa, Ilm 21:1-7

 

Sub Tuum praesidium

Alates kolmandast sajandist on kristlased rasketel aegadel palvetanud seda lühikest palvet Neitsi Maarjale.

Sinu kaitse ja varju alla põgeneme, püha Jumalasünnitaja. Ära põlga meie palveid, kui me oleme hädas, vaid hoia meid alati kõikide ohtude eest, Sina, auline ja püha Neitsi. Aamen.

 

Hea tervise Neitsi Maarja

Palve Hea Tervise Neitsi Maarja kabelist, mis asub Roomas, Püha Maarja Magdaleena kirikus, kus on ka püha Camillus de Lellis’i haud.

Halastuse Ema, Hea Tervise Neitsi Maarja, püha Eliisabetti külastades ning oma kannatava Poja risti jalamil valvates näitasid sa ühtsust kannatava inimkonnaga. Võta kuulda kõigi oma väetite laste palveid, kes tulevad sinu juurde kindlas lootuses leida Ema, kes neid vastu võtab, tervendab ja lohutab.

Meie Päästja Ema ja meie Ema, võta kuulda palveid, mille usaldame sinu eestkostele: tee meid terveks meie haigustest, muuda meie pisarad palveks ja meie kannatused kasvuhetkedeks, meie üksindus kontemplatsiooniks ja meie ootamine lootuseks, aita meid meie viimsetel tundidel ning muuda meie surm ülestõusmiseks. Aamen.

 

Velankanni Neitsi Maarja

Indias, Velankannis asuvasse suurejoonelisse Maarja pühamusse tuleb iga päev tuhandeid eri usku palverändureid, kes otsivad oma armastatud Ema tervendavat eestkostet. Ühineme nende palvega.

Särav Kuninganna, meie õrn halastuse ja kaastunde Ema, vaata heldelt oma laste peale, kes praegu sinu abi ja lohutust otsivad. Palu meie kaitse ja tervenemise eest, kannatlikkuse, kannatustes vastu pidamise ning Jumala tahtele kuuletumise eest. Aamen.

 

Halastuse pühakute litaania

Praegusel ajal ümbritsevad meid pühade osaduses paljud nähtamatud sõbrad. Palugem usaldusega pühakuid ja ingleid nende inimeste tervenemise ja tervise eest, kes on haigestunud, ning palugem ka kaitset viiruse eest.

Maarja, Haigete Tervis, palu meie eest.
Maarja, Vaevatute Lohutaja, palu meie eest.
Lourde’i Pärispatuta Maarja, palu meie eest.
Püha peaingel Miikael, palu meie eest.
Püha peaingel Raafael, palu meie eest.
Püha Joosep, palu meie eest.
Püha neitsi ja märter Dymphna, palu meie eest.
Püha piiskop Blasius, palu meie eest.
Püha kuningas ja märter Edmund, palu meie eest.
Püha Peregrinus Laziosi, palu meie eest.
Püha Juliana Falconieri, palu meie eest.
Püha Castello Margareeta, palu meie eest.
Püha Lidwina, palu meie eest.
Püha eremiit Roch, palu meie eest.
Püha Assisi Franciscus, palu meie eest.
Püha Ungari Elisabeth, palu meie eest.
Püha Jumala-Johannes, palu meie eest.
Püha Aloisius Gonzaga, palu meie eest.
Püha kardinal Carlo Borromeo, palu meie eest.
Püha Martin de Porres, palu meie eest.
Püha Camillus de Lellis, palu meie eest.
Püha Louise de Marillac, palu meie eest.
Püha Jeanne Jugan, palu meie eest.
Püha Molokai Damien, palu meie eest.
Püha Risti Mary MacKillop, palu meie eest.
Püha Francesca Xavier Cabrini, palu meie eest.
Püha Kalkutta Teresa, palu meie eest.

 

Kui ei ole võimalik Missal osaleda

Loe päeva lugemisi või vähemalt evangeeliumikatkendit. Mõtiskle nende üle vaikselt. Seejärel võid samuti lugeda eestpalveid. Loe Armulaua talitust ning kasuta seda või mõnd teist sobivat teksti, et Jeesust vaimselt vastu võtta.

Vaimne Armulaud

Issand Jeesus, me ei saa sind praegu Euharistias sakramentaalselt vastu võtta. Aita meil sind vastu võtta vaimselt, kui me ootame päeva, mil taas pühitsetakse sinu päästvat Ohvrit ning meie kirikutes jagatakse jumalikku Pidusööki.

Sina oled Jumala Tall, kes võtab ära maailma patud. Õndsad on need, kes on kutsutud Talle söömaajale.

Issand, ma ei ole seda väärt, et sa tuled mu juurde, ütle vaid üksainus sõna, siis saab minu hing terveks.

Mu Jeesus, tule mu juurde. Ma igatsen su järele; tee nii, et oleksin sinuga alati üks.

Püha Liguori Alfonso

Tule, Issand Jeesus! Ole tervitatud, euharistiline Issand. Ole tervitatud, mu Päästja ja Jumal.

Issand, ma usun. Issand, ma tervitan, Issand, ma võtan vastu. Minu Issand! Ma tänan sind armu eest, mida praegu saan. Vaikne tänupalve.

 

Paastuaeg ja meie teekond ülestõusmispüha poole

See kriis saabus paastuaja keskel. Meie teekonnal 2020. aasta ülestõusmispüha poole viljelgem isiklikku palvet, paastu ja eneseohverdust olles suuremeelsed vaestega. Otsigem lepitust südametunnistust läbi uurides ja patukahetsustegusid tehes. Soovituslik on lugeda iga päev tunnipalveid ning mõtiskleda Ristitee peatuste ja Roosipärja saladuste üle. Kui suure nädala teenistused avalikult ei toimu, lugegem igal pühal päeval vastavaid tekste.

 

Lahkunud usklike eest

Issand Jeesus, ole halastav kõigile, kes on selle viiruse tõttu igavikku astunud. Lohuta ja tugevda nende perekondi ja sõpru oma aulise ülestõusmise lootusega.

Igavene puhkus anna neile, Issand. Ja igavene valgus paistku neile. + Puhaku nende ja kõigi lahkunud usklike hinged rahus. Aamen.

 

Hingerahu eest

Ärgu miski sind häirigu,
ärgu miski sind hirmutagu.
Kõik on mööduv:
üksnes Jumal on muutumatu.
Kannatlikkus võidab kõik,
see, kellel on Jumal, ei taha midagi.
Jumalast üksi piisab.

Püha Avila Teresa