Eesti  English  Polish  Russian

Issanda ingel (Angelus)

Issanda ingel kuulutas Maarjale
ja Ta sai Pühast Vaimust.
Ole tervitatud, Maarja
Ja Maarja ütles: Vaata, ma olen Issanda teenija,
sündigu mulle nii nagu Sina ütled.
Ole tervitatud, Maarja…
Ja Sõna sai lihaks
ning elas meie keskel.
Ole tervitatud, Maarja…

Palu meie eest, püha Jumalaema,
et me Kristuse tõotusi vääriksime.

Palvetagem: Me palume Sind, kõigeväeline Jumal: kalla meie südameisse oma armu, et me suudaksime uskuda Sinu Poja lihakssaamist, mida ingel kuulutas, ning et me Tema kannatuse ja risti kaudu jõuaksime ülestõusmise kirkusse. Kristuse, meie Issanda läbi. Aamen.

 

Taeva Kuninganna (Regina Caeli)

Taeva kuninganna, rõõmusta, halleluuja!
Sest Jeesus, keda Sina oled kandnud, halleluuja!
Tõusis surnuist, nagu Ta lubas, halleluuja!
Palveta meie eest, halleluuja!
Rõõmusta ja hõiska, Neitsi Maarja,
sest Issand on tõesti üles tõusnud.

Palvetagem: kõigeväeline Jumal, kes Sa oled pannud kogu maailma rõõmu tundma oma Poja, meie Issanda Jeesuse Kristuse ülestõusmisest; luba meil tema Ema, Neitsi Maarja kaudu pälvida rõõm igavesest elust. Kristuse, meie Issanda läbi. Aamen.

 

Ole tervitatud, Kuninganna (Salve Regina)

Ole tervitatud, Kuninganna, Halastuse Ema,
meie elu, meie rõõm ja meie lootus, ole tervitatud.
Sind palume meie, pagendatud Eeva lapsed;
Sinu poole hüüame nuttes siin pisarate orus.
Pööra nüüd Sina, meie Eestkostja,
oma halastavad silmad meie poole,
ning Jeesust, oma ihu õnnistatud vilja,
meile pärast maist vangipõlve näita.
Oo püha, oo vaga, oo helde Neitsi Maarja.

 

Lunastajat toitnud Ema (Alma Redemptoris Mater)

Lunastajat toitnud Ema, kes Sa oled taevavärav
ja täht, mis merel teed näitab:
tule appi langenud rahvale, kes püüab tõusta.
Sina, kes Sa oled sünnitanud imelisel viisil oma Püha Looja.
Neitsi, esimene ja viimne,
Gabrieli huulilt tervitust Sa kuulsid –
halasta meie, patuste peale.

 

Ole tervitatud, Taevakuninganna (Ave Regina Caelorum)

Ole tervitatud, Taevakuninganna, ole tervitatud, Inglite Valitseja;
Armu Läte, Taeva Värav – Sinust lähtub valgus särav.
Ole rõõmus, püha Neitsi, kõigist rohkem armu leidsid.
Palvekätel meid sa hoia, oma Poja ees meie eest kosta.

 

Sinu kaitse ja varju alla (Sub tuum praesidium)

Sinu kaitse ja varju alla põgeneme, püha Jumalasünnitaja.
Ära põlga meie palveid, kui me oleme hädas,
vaid hoia meid alati kõikide ohtude eest,
Sina, auline ja püha Neitsi. Aamen.

 

Püha Bernardi palve „Mõtle“ (Memorare)

Mõtle, oo kõige parem Neitsi Maarja,
ei ole veel keegi seda kuulnud,
et ükski Sinu kaitse alla tulija,
Sinu käest abi otsija,
Sinu eestkostmist paluja
Sinu poolt poleks vastu võetud!
Sellest usaldusest täidetuna põgenen Sinu kaitse alla,
oo neitsite Neitsi ja Ema!
Sinu juurde ma tulen, Sinu ees ma seisan
kui kahetseja, rõhutud vilets patune.
Oo, Sina igavese Jumala Sõna sünnitaja,
ära põlga minu sõnu,
vaid võta nad vastu ja kuule mind oma armust.
Aamen.