Eesti  English  Polish  Russian

Mis on palve?

Palve on mõistuse ja südame tõstmine Jumala poole või Temalt millegi hea küsimine kooskõlas Tema tahtmisega. Palve on alati kink Jumalalt, kes tuleb inimesega kohtuma. Kristlastele on palve nende kui Jumala laste isiklik ja elav suhe oma lõputult hea Isaga, Tema Poja Jeesuse Kristusega ning Püha Vaimuga, kes elab usklike südameis. (Kompendium, 534)

 

Millised ajad sobivad palveks?

Palvetada võib igal ajal, kuid Kirik soovitab usklikele kindlat palverütmi, mis toetaks pidevat palvetamist – hommiku- ja õhtupalve, palve enne ja pärast söömist, tunnipalved, pühapäevane Missa, roosipärg, kirikupühad. (Kompendium, 567)

 

Mis väljendusviisid on palveelul?  

Kristlik pärimus on alles hoidnud kolm palve väljendamise ja palves elamise viisi: suulise, mõtiskleva ja sisekaemusliku palve. Nende kõigi ühine joon on südame keskendumus. (Kompendium, 568)

 

Mis iseloomustab suulist palvet?

Suulises palves ühineb keha südame sisemise palvega. Suulise palveta ei tule toime ka sügavaim sisemine palve. Igal juhul peab palve lähtuma palvetaja isiklikust usust. Meie Isa palve näol õpetas Jeesus meile suulise palve täiusliku vormi. (Kompendium, 569)

 

Mis on mõtisklev palve (meditatsioon)?    

Mõtisklev palve on palveline järelemõtlemine, mille lähtekoht on eelkõige Jumala sõna Piiblis. See palveviis rakendab mõistust, kujutlusi, tundmusi ja igatsusi, et süvendada meie usku, pöörata meie südant ning kinnitada meie tahet Kristust järgida. Mõtisklev palve on esimene samm armastuse osaduse poole meie Issandaga. (Kompendium, 570)

 

Mis on sisekaemuslik palve (kontemplatsioon)?

Sisekaemuslik palve on lihtne pilk Jumalale vaikuses ja armastuses. See on Jumala and, puhta usu hetk, mil palvetaja otsib Kristust, annab end Isa armastava tahte alla ning üleni Püha Vaimu käsutusse. Ávila püha Teresa sõnul on sisekaemuslik palve lähim sõbrasuhe, „milles võtame sageli aega, et olla Jumalaga omavahel, teades, et Ta meid armastab.”(Kompendium, 571)

Loe palve kohta rohkem Katoliku Kiriku Katekismusest.