Eesti  English  Polish  Russian

Kümme käsku

 1. Ärgu olgu sul teisi Jumalaid.
 2. Ära kuritarvita Jumala nime.
 3. Pühitse pühapäeva.
 4. Austa oma isa ja ema.
 5. Ära tapa.
 6. Ära riku abielu.
 7. Ära varasta.
 8. Ära tunnista valet oma ligimese vastu.
 9. Ära himusta oma ligimese naist.
 10. Ära himusta oma ligimese vara.

 

Armastuse kaksikkäsk

„Armasta Issandat, oma Jumalat, kõigest südamest, kõigest hingest ja kõigest meelest! Armasta oma ligimest nagu iseennast!“ (Mk 12:30-31).

 

Jeesuse uus käsk

„Ma annan teile uue käsu: armastage üksteist! Nõnda nagu mina teid olen armastanud, armastage teiegi üksteist!“ (Jh 13:34).

 

Kuldne reegel

„Kõik, mida te tahate, et inimesed teile teeksid, tehke ka neile.“ (Mt 7:12).

 

Kiriku käsud:

 • Osale pühal Missal pühapäeviti ja suurtel kirikupühadel. Loobu nendel päevadel sellistest töödest ja tegevustest, mis häirivad nende päevade pühadust.
 • Vähemalt kord aastas pihi oma patud.
 • Võta vastu Armulauda vähemalt ülestõusmisajal.
 • Pea kohustuslikke paastu- ja lihast loobumise päevi.
 • Toeta Kiriku tegevusi vastavalt oma võimalustele.

 

Paastu- ja lihast loobumise päevad

 • Tuhkapäeval ja suurel reedel peab loobuma lihast. Kuni 60-aastased täiskasvanud peavad täielikult paastuma (korralikult süüa tohib kord päeva jooksul).
 • Paastuaja reedeti peavad lihast loobuma kõik vähemal 14-aastased katoliiklased.

 

Kohustuslikud kirikupühad

 • Neitsi Maarja pärispatuta saamise suurpüha (8. detsember)
 • Jeesuse Kristuse sünnipäev ehk jõulupüha (25. detsember)
 • Püha Jumalasünnitaja Maarja suurpüha (1. jaanuar)
 • Issandailmumise suurpüha ehk kolmekuningapäev (6. jaanuar)
 • Püha Joosepi suurpüha (19. märts)
 • Kristuse taevasseminemise suurpüha (liikuv püha)
 • Pühade apostlite Peetruse ja Pauluse suurpüha (29. juuni)
 • Neitsi Maarja taevassevõtmise suurpüha (15. august)
 • Kõigi pühakute suurpüha (1. november)

 

Õndsakskiitmised

Õndsad on need, kes on vaimus vaesed, sest nende päralt on taevariik.
Õndsad on kurvad, sest neid lohutatakse.
Õndsad on tasased, sest nemad pärivad maa.
Õndsad on need, kellel on nälg ja janu õiguse järele, sest nemad saavad küllaga. Õndsad on halastajad, sest nende peale halastatakse.
Õndsad on puhtad südamelt, sest nemad näevad Jumalat.
Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks.
Õndsad on need, keda õiguse pärast taga kiusatakse, sest nende päralt on taevariik.

 

Seitse ihulikku halastustegu:

 • näljaseid toita
 • janustele juua anda
 • paljaid riidesse panna
 • võõrastele öömaja anda
 • vange lohutada
 • haigeid külastada
 • surnuid matta

 

Seitse vaimset halastustegu:

 • harimatut õpetada
 • kahtlejale head nõu anda
 • rusutut lohutada
 • patust manitseda
 • elavate ja surnute eest palvetada
 • solvajale andeks anda
 • tüütut taluda

 

Kolm jumalikku voorust:

 • Usk
 • Lootus
 • Armastus

 

Neli peamist inimlikku voorust:

 • Mõistlikkus
 • Meelekindlus
 • Õiglus
 • Mõõdukus

 

Seitse Püha Vaimu andi:

 • Tarkus
 • Mõistmine
 • Hea nõu
 • Tõe tundmine
 • Meelekindlus
 • Vagadus
 • Jumalakartlikkus

 

Kaksteist Püha Vaimu vilja:

 • Ustavus
 • Headus
 • Armastus
 • Tagasihoidlikkus (vähenõudlikkus)
 • Pikameelsus (püsivus)
 • Enesevalitsemine (mõõdukus)
 • Kannatlikkus
 • Rahu
 • Rõõm
 • Suguline karskus
 • Leebus
 • Lahkus

 

Seitse põhipattu

 • Uhkus
 • Ihnsus
 • Kadedus
 • Viha
 • Himurus
 • Aplus
 • Laiskus

 

Neli viimset asja

 • Surm
 • Viimsepäeva Kohus
 • Põrgu
 • Taevariik