Eesti  English  Polish  Russian

Kirik on katoliiklik, see tähendab üleüldine, kuna temas on kohal Kristus: «Kus on Kristus Jeesus, seal on ka katoliiklik Kirik» (Antiookia püha Ignatius). Kirik kuulutab täiel määral kogu usku. Talle kuuluvad kõik päästevahendid ja ta jagab neid; Kristus on ta läkitanud missioonile kõigi inimeste juurde, mis hõlmab kõiki ajastuid ja kultuure. (Komp. 166).

Katoliku kiriku pea on Rooma paavst. Paavst kui Rooma piiskop ja püha Peetruse järglane omab missiooni Kristuse asemikuna, piiskopide kolleegiumi peana ja kogu Kiriku ülemkarjasena. Ta on Kiriku ühtsuse jääv ja nähtav allikas ja alus. Jumalast seatuna kuulub paavstile kõrgeim, täielik, otsene ja üleüldine võim kogu Kiriku üle. (Komp. 182) «Ja mina ütlen sulle: Sina oled Peetrus ja sellele kaljule ma ehitan oma koguduse, ja põrgu väravad ei saa sellest võitu. Ma annan sulle taevariigi võtmed, ja mis sa iganes kinni seod maa peal, see on seotud ka taevas, ja mis sa iganes lahti päästad maa peal, see on lahti päästetud ka taevas» (Mt 16, 18-19).

Kirik on üks, sest tema allikas ja eeskuju on isikute ühtsus kolmainsas Jumalas; sest Kiriku asutajana ja Peana taastas Jeesus Kristus kõigi rahvaste ühtsuse ühesainas Ihus. Kiriku hingena ühendab Püha Vaim Kristuse osaduses kõiki usklikke. Kirikul on üksainus usk, üksainus sakramentaalne elu, üksainus apostellik järjepidevus, üks ühine lootus ning üks ja sama armastus. (Komp. 161).