Eesti  English  Polish  Russian
off

Jumala halastuse noveeni 2. päev – vaikne laupäev

Täna too minu juurde preestrite ja ordurahva hinged ning kasta nad minu piiritusse halastusse. Nemad andsid mulle jõu taluda minu kibedat kannatust. Läbi nende, nagu läbi kanalite, voolab minu halastus inimkonna peale.

Halastavaim Jeesus, kellest tuleb kõik, mis on hea, rohkenda meis oma armu, et me teeksime väärilisi halastustegusid, ning et kõik, kes neid näevad, võiksid ülistada Halastuse Isa, kes on Taevas.

Igavene Isa, pööra oma halastav pilk [valitute] seltskonna peale oma viinapuuaias – preestrite ja Jumalale pühendunud hingede peale ning kingi neile oma õnnistuse vägi. Oma Poja Südame armastuse pärast, millesse need hinged on mähitud, anna neile edasi oma vägi ja valgus, et nad võiksid juhatada teisi lunastuse teel ja laulda ühel häälel kiitust Sinu piiritule halastusele igavesti. Aamen.

 

Kirikus on täna paasatriduumi – st Jeesuse minemise läbi kannatuse ja surma tema aulisesse ülestõusmisesse – järgmine päev. Jätkame mõtisklemist Jeesuse piiritu armastuse üle meie kõigi vastu ja oleme kokku tulnud Jumala halastuse noveeni teiseks päevaks. Täna palvetame preestrite ja Jumalale pühendunute (munkade, nunnade ja pühendunud ilmikute) hingede eest. Jeesus ütles pühale Faustinale: „Täna too minu juurde preestrite ja ordurahva hinged ning kasta nad minu piiritusse halastusse. Nemad andsid mulle jõu taluda minu kibedat kannatust. Läbi nende, nagu läbi kanalite, voolab minu halastus inimkonna peale“ (Päevik, 1212).

Suurel neljapäeval, viimse õhtusöömaaja Missal, tähistasime kahe sakramendi sisseseadmise päeva: need sakramendid on Euharistia ja preesterlus. Armastusest meie kõigi vastu andis Jumal preestritele erilise väärikuse ja imelise privileegi pühitseda sakramente. Püha Faustina oli äärmiselt tänulik meie Issandale, et sai pärast pikaaegset hingelist võitlust ebakindlusega haritud ja püha pihiisa, isa Michał Sopoćko. Püha Faustina tunnistas, et selle preestri juhendamisel kasvas tema hing kiiresti armastuses Jumala vastu. Samamoodi püüdis ta selgitada Euharistia hindamatut rolli meie vaimses elus. Oma „Päevikus“ kirjutas ta, et kardab päeva, mil ta ei saaks vastu võtta püha Armulauda.

Teisest küljest on selge, et preestrite suure väärikuse tõttu kiusab neid alatasa saatan, kes mõistab täiuslikult preesterlust ja selle hädavajalikkust kõigile usklikele. Seetõttu seab ta nende hingedele lõkse ja püüniseid ning püüab kasu lõigata igast nende nõrkusest. Sarnaselt vaatab saatan Jumalale pühendunud inimesi ning haub nende vastu salasepitsusi, sest nende palvete ja ohverduste kaudu, nagu oli püha Faustina puhul, võib Jumal maailma üle valada paljude õnnistuste ja armudega.

Kord küsiti pühalt isa Piolt: „Isa, kui te sünniksite uuesti, siis kas te tahaksite veel kord kaputsiiniks ja preestrik saada?“ Isa Pio vastas: „Jah, saaksin kindlasti kaputsiiniks, aga mitte preestriks…“. „Aga, isa, mida te ütlete! Te ei tahaks preestriks saada!? Preester on ju Kristuse esindaja siin maailmas!“ Selle peale vastas isa Pio: „Just sellepärast ei saaks ma teist korda preestriks… Kuivõrd ebavääriline olen, et esindada Jeesust siin maailmas. Kuivõrd ebavääriline olen, et seista altari ees… Kas mitte ei uuendata iga Missa ajal Kristuse ohverdust… Igal hommikul kannatan ja värisen, kui mõtlen, et pean pühitsema Missat ja ohverdama Jeesuse Isale taevas… Kui veel seminaristina oleksin teadnud kõike seda, mida praegu tean, siis kindlasti ei oleks ma lasknud end preestriks pühitseda!“

Väga suur on preestrite vastutus hingede eest, kelle Jumal talle annab!

Ühes koguduses toimus kohtumine, kuhu kutsuti väga kuulus näitleja. Tehti ettepanek, et näitleja võiks midagi retsiteerida. Selles koguduses oli üks vana preester, kes soovitas, et näitleja võiks retsiteerida psalmi 23. Näitleja ütles, et on nõus tegema seda ainult ühel tingimusel – kui pärast teda retsiteerib sama psalmi vana preester. Näitleja alustas ja retsiteeris nii ilusti, et kogudus oli võlutud ja näitlejale sai osaks suur aplaus. Pärast teda retsiteeris sama psalmi vana preester. Ta alustas ebakindlalt ja väriseval häälel, kuid iga sõna lausus ta sügava usu ja usaldusega: „Issand on mu karjane, mul pole millestki puudust.“  Kui ta lõpetas, valitses vaikus. Keegi ei plaksutanud. Näitleja ütles: „Mina võitsin Teie aplausi, kuid isa võitis teie südamed. Vahe on selles, et mina tunnen väga hästi psalmi, aga isa tunneb karjast, kellest see psalm räägib.“

Püha Faustina kirjutas oma kogemustest preestritega: „Oh kui tihedalt on Ta [Jeesus] nendega koos ning Ta käsib mul panna nende arvamus Tema enda omast ettepoole. Olen aru saanud, kui lähedased on omavahel Jeesus ja preester. Mida preester ütleb, seda Jeesus kaitseb. Ta jääb tihti nõusse preestri soovidega ning seab sageli oma suhte hingega sõltuvusse preestri soovitusest“ (Päevik, 1240). Palvetagem koos püha Faustinaga tema enda sõnadega: „Oh Jeesus, anna meile tuliseid ja pühasid preestreid! Oh kui suur on preestri väärikus ja oh kui suur on preestri vastutus“ (Päevik, 941).