Eesti  English  Polish  Russian

PÜHA RISTI PALVERÄNNAK VASTSELIINASSE

PÜHA RISTI PALVERÄNNAK VASTSELIINASSE  11.09.2021 Laupäeval, 11. septembril 2021 toimub oikumeeniline Püha Risti palverännak Vastseliinasse. Palverännu tee kulgeb Pärnust Vastseliinasse, et austada kunagiste Pühade Risti reliikviate Pärnu Musta Risti ja Vastseliina Valge Risti mälestust. Palverännaku kava: 8.00 Püha Missa Pärnus ja Tallinnas 9.30 Protsessioon Nikolai kiriku mälestuskivi juurde ja teeleminekupalvus (Pärnus) 9.00 väljasõit Tallinnast/ 10.00 väljasõit Pärnust 11.00 Kohtumine Suure-Jaani õigeusu kiriku juures 12.00 Palvus Vanamõisa Püha Risti kabelis 13.30 Roosipärg Rõngu...
Loe lisaks →

Jumala halastuse noveen

Esimesel pühapäeval pärast ülestõusmispüha tähistab Kirik Jumala halastuse püha. Jumala halastuse püha tähistamist ülestõusmispühale järgneval pühapäeval palus meie Issand Jeesus pühalt Faustina Kowalskalt 1930. aastatel ning 30. aprillil 2000 kuulutas paavst Johannes Paulus II selle pühaks kogu Kiriku jaoks. Meie Issand Jeesus ütles pühale Faustinale, et halastuse pühale peab eelnema noveen – Jumala halastuse palvepärja lugemine üheksa päeva jooksul alates suurest reedest – ning andis talle intentsioonid, mille eest palvetada. Koos konkreetsete igapäevaste intentsioonidega andis Ta...
Loe lisaks →

Jumalateenistused pandeemia ajal

PÜHA APOSTEL JOHANNESE KOGUDUS PÄRNUS PÜHA MISSA AJAD   Koroonaviiruse epideemia tugeva tõusutrendi tõttu otsustas Eesti Vabariigi valitsus ära keelata kõik avalikud jumalateenistused ja Missad. Sellepärast jäävad ära pühad Missad ja teised teenistused ka meie Pärnu kabelis. Kuid samas on meie kabel avatud isiklikuks palveks. Samuti saab sel ajal pihile tulla ja Armulauda vastu võtta. Palvetagem kõigi eest, kes kannatavad koroonaviiruse pärast ja kõigi eest, kes hoolitsevad haigete eest! NELJAPÄEV – kabel avatud 17.00-20.00 REEDE – kabel avatud 14.00-17.00 LAUPÄEV – kabel avatud...
Loe lisaks →

Kutse püha risti palverännakule Vastseliinasse  2020

Juba 10 aastat oleme 14. septembri, Ristiülendamispüha, paiku võtnud ette Püha Risti palverännaku. Sel aastal soovime rännakule minna Ristiülendamispühale lähimal laupäeval, 12. septembril. Palverännu tee kulgeb Pärnust Vastseliinasse, et austada kunagiste Pühade Ristireliikviate Pärnu Musta Risti ja Vastseliina Valge Risti mälestust. Teel peatume palvetamiseks väikeste Risti kabelite varemetes. Rännakut korraldavad Pärnu katoliiklased ja luterlased.   Kristuse  Rist, lunastuse märk, ühendab kõiki kristlasi. Kutsume Teid meie oikumeenilise palverännakuga ühinema, et üheskoos palvetada j...
Loe lisaks →

Jumalateenistused

Neljapäev: 17.30 Roosipärg (paastuajal Ristitee) 18.00 Püha Missa Pärast Missat Jumala halastuse palvepärg ja adoratsioon kuni 20.00 Reede: 14.30 Roosipärg (paastuajal Ristitee) 15.00 Jumala halastuse palvepärg ja püha Missa Pärast Missat adoratsioon kuni 17.00 Laupäev: 17.30 Roosipärg 18.00 Püha Missa Pärast Missat Jumala halastuse palvepärg Pühapäev: 10.30 Roosipärg 11.00 Püha Missa Pärast Missat koguduse kohvilaud 15.00 Püha Missa Viljandis 17.00 Püha Missa Paides
Loe lisaks →

Jeesus annab armastuskäsu (Jh 13:31-35)

31 Kui nüüd Juudas oli lahkunud, ütles Jeesus: „Nüüd on Inimese Poeg kirgastatud ja Jumal on temas kirgastatud.
32 Kui Jumal on temas kirgastatud, siis kirgastab Jumal temas ka ennast ja ta kirgastab teda just nüüd.
33 Lapsed, ma olen teiega veel pisut aega. Te hakkate mind otsima, ja nagu ma ütlesin juutidele: „Kuhu mina lähen, sinna ei saa teie tulla”, nii ütlen ma praegu ka teile.
34 Ma annan teile uue käsu: armastage üksteist! Nõnda nagu mina teid olen armastanud,
35 Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate.”