Eesti  English  Polish  Russian

Püha Missade ajad!

Missade ajad nagu tavaliselt, st: – neljapäev – 18.00 – reede – 15.00 – laupäev – 18.00 – pühapäev – 11.00 Viljandi – pühapäev kell 15.00, Paide – pühapäev kell 17.00
Loe lisaks →

Kutse püha risti palverännakule Vastseliinasse  2020

Juba 10 aastat oleme 14. septembri, Ristiülendamispüha, paiku võtnud ette Püha Risti palverännaku. Sel aastal soovime rännakule minna Ristiülendamispühale lähimal laupäeval, 12. septembril. Palverännu tee kulgeb Pärnust Vastseliinasse, et austada kunagiste Pühade Ristireliikviate Pärnu Musta Risti ja Vastseliina Valge Risti mälestust. Teel peatume palvetamiseks väikeste Risti kabelite varemetes. Rännakut korraldavad Pärnu katoliiklased ja luterlased.   Kristuse  Rist, lunastuse märk, ühendab kõiki kristlasi. Kutsume Teid meie oikumeenilise palverännakuga ühinema, et üheskoos palvetada j...
Loe lisaks →

Jumalateenistused

Neljapäev: 17.30 Roosipärg (paastuajal Ristitee) 18.00 Püha Missa Pärast Missat Jumala halastuse palvepärg ja adoratsioon kuni 20.00 Reede: 14.30 Roosipärg (paastuajal Ristitee) 15.00 Jumala halastuse palvepärg ja püha Missa Pärast Missat adoratsioon kuni 17.00 Laupäev: 17.30 Roosipärg 18.00 Püha Missa Pärast Missat Jumala halastuse palvepärg Pühapäev: 10.30 Roosipärg 11.00 Püha Missa Pärast Missat koguduse kohvilaud 15.00 Püha Missa Viljandis 17.00 Püha Missa Paides
Loe lisaks →

Armsad kaasvennad ja -õed!

Täna otsustas Eesti Vabariigi valitsus lubada, teatavatel tingimustel, avalikke jumalateenistusi kirikutes, alates 10. maist. See on muidugi kõikide katoliiklaste jaoks suur rõõm ja suur kergendus. Ma palun teid kõik ette valmistada, et Missad saaksid tõesti toimuda juba sel pühapäeval. Palun ka järgnevat meeles pidada : – On oluline, et kõik peaksid väga täpselt kinni turvalise suhtlemise reeglitest (nagu 2+2 reegel), ilma erandita. See on moraalne kohustus, mis otseselt tuleneb Jumala Seaduse 5. käsust „Ära tapa“, et me ei seaks ohtu ligimese elu. Peab kontrollima kohapeal, et...
Loe lisaks →

Jumala Halastuse püha

30. aprillil 2000, püha Faustina kanoniseerimise päeval Roomas, kuulutas Johannes Paulus II kogu Kiriku jaoks välja Halastuse püha. Nii jõudis lõpule aastatepikkune püüdlus viia see püha sisse liturgilisse kalendrisse. Halastuse püha sisseseadmist palus Issand Jeesus esimest korda Płockis 1931. aastal, kui Ta väljendas oma tahet Jumala Halastuse pildi kohta: „Ma tahan, et seda pilti, mille sa maalid pintsliga, õnnistataks pühalikult esimesel pühapäeval pärast Ülestõusmispüha; see pühapäev peab saama Halastuse pühaks“ (Päevik, 49). Püha Faustina päevikus on vähemalt neliteist korda...
Loe lisaks →

Jeesus annab armastuskäsu (Jh 13:31-35)

31 Kui nüüd Juudas oli lahkunud, ütles Jeesus: „Nüüd on Inimese Poeg kirgastatud ja Jumal on temas kirgastatud.
32 Kui Jumal on temas kirgastatud, siis kirgastab Jumal temas ka ennast ja ta kirgastab teda just nüüd.
33 Lapsed, ma olen teiega veel pisut aega. Te hakkate mind otsima, ja nagu ma ütlesin juutidele: „Kuhu mina lähen, sinna ei saa teie tulla”, nii ütlen ma praegu ka teile.
34 Ma annan teile uue käsu: armastage üksteist! Nõnda nagu mina teid olen armastanud,
35 Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate.”